ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az An-Csir Kft. tájékoztatja a www.autoszerviz-hajduszoboszlo.hu oldal látogatóit az An-Csir Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelő
Cégnév: An-Csir Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Földvár utca 24.
Cégjegyzékszám: 09-09-020077
Adószám: 23037414-2-09
Telefon: +36 (70) 943-67-52
Honlap: www.autoszerviz-hajduszoboszlo.hu

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

A kezelt adatok köre
Az e-mail címekre érkező adatok, amiket a küldő maga ad meg, illetve a telefonos megkereséskor közölt adatok.

Az adatkezelés célja
Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az An-Csir Kft. abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon, az érdeklődőket a szolgáltatásairól tájékoztassa, esetleg ajánlatot tegyen, és a megrendelt szolgáltatást maradéktalanul teljesíteni tudja. Az An-Csir Kft. az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen Önként veszi fel velünk a kapcsolatot.
Szolgáltatás megrendelése esetén szerződéses jogviszony jön létre, ez képezi az adatkezelés jogalapját.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat.

Az érintettek jogai
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az An-Csir Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

Sütik